ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι στόχοι μας στις εταιρίες SHIKKIS BROS LTD και SHIKKIS GLASS INSTALLATIONS LTD, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία και την τοποθέτηση προϊόντων τζαμιού, είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας και η δημιουργία ενός καλού ονόματος στην αγορά, προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, να μειώνουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον και να διασφαλίζουμε την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, των συνεργατών μας και όλων των εμπλεκομένων μερών έτσι ώστε να διεξάγουμε όλες τις δραστηριότητες μας χωρίς ατυχήματα.

Οι στόχοι μας υλοποιούνται μέσω του συστήματος λειτουργίας των εταιριών μας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 45001:2018. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, δεσμευόμαστε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Να παραδίνουμε στον πελάτη την καλύτερη δυνατή ποιότητα έργων και υπηρεσιών με τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση.
  • Να επενδύουμε σημαντικά κονδύλια για τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού μας και των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία, τα πρότυπα ασφάλειας και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
  • Να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως αυτά υιοθετούνται από την κυβέρνηση, τους άλλους οργανισμούς και τη σχετική νομοθεσία και να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις αυτών.

 

-CYS-EN-ISO-9001-2015---BROS-GR-1
-CYS-EN-ISO-9001-2015---INSTALLATIONS-GR-1
-IQNET-CYS-EN-ISO-9001-2015---BROS---GR-1-1
-IQNET-CYS-EN-ISO-9001-2015---INSTALLATIONS---GR-1
-IQNET-ISO-45001-2018---INSTALLATIONS---GR-1-1
-IQNET-ISO-45001-2018---BROS---GR-1-1
-ISO-45001-2018---BROS-GR-1
-ISO-45001-2018---INSTALLATIONS-GR-1

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

Η εταιρεία μας, σαν κατασκευαστής διπλού γυαλιού οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ευρωπαικού προτύπου EN1279. Η σημαντικότερη πρόνοια του προτύπου είναι η σήμανση CE για την οποία έχουμε προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής μας, καθώς και έχουμε πραγματοποιήσει και τα απαραίτητα τεστ που αποδεικνύουν την νομιμότητα της ύπαρξης CE πάνω στα προϊόντα μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 305/2011, η διάθεση διπλών υαλοπινάκων στην αγορά χωρίς τη σήμανση CE απαγορεύεται.

 

EN-1279-2
Guardian-Certificate-Shikkis
EN-1279-3